1220/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus maidon kuljetusavustuksesta vuonna 2007

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan meijereille myöntää maidon kuljetusavustusta vuodelta 2007 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Maidolla tarkoitetaan tässä asetuksessa tuottajilta keräiltyä täysmaitoa.

2 §
Maidon kuljetusavustus

Maidon kuljetusavustusta voidaan vuonna 2007 myöntää meijereille yhteensä enintään 2,08 miljoonaa euroa seuraavilta pohjoisen tuen tukialueilta vuonna 2006 keräillystä maidosta. Avustusta voidaan maksaa enintään seuraavasti:

Tukialue Avustus euroa/1 000 litraa
C2 pohjoinen 10,41
C3:P2 14,46
C3:P3 8,28
C3:P4 3,52
C4:P4 15,55
C4:P5 56,70

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun maidon kuljetusavustusalueeseen kuuluvat kunnat tai niiden alueet ovat:

C2 pohjoinen

Paltamo, Ristijärvi, Sotkamo, Vaala ja Kajaani

C3:P2

Hyrynsalmi, Iin kunnasta entisen Kuivaniemen kunnan alue, Keminmaa, Simo, Tervola ja Yli-Ii sekä Kuhmon ja Tornion kaupungit

C3:P3

Kemijärvi, Pello, Pudasjärvi, Ranua, Suomussalmi, Taivalkoski ja Ylitornio sekä Rovaniemen kaupunki

C3:P4

Kuusamo ja Posio

C4:P4

Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Salla, Savukoski ja Sodankylä

C4:P5

Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilän kunnasta maidon tuotantotukialueeseen C4/P5 kuuluvat tilat.

Jos avustuksen saajan tämän asetuksen perusteella ja muuten maksetun tai maksettavan kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 1 momentissa säädetty määrä, tässä asetuksessa säädettyä avustusta ei ylittävältä osalta makseta.

3 §
Maidon kuljetusavustuksen hakeminen ja maksaminen

Hakemus on tehtävä maaseutuviraston määräämällä tavalla.

Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava tuen määrä ylittää 2 §:ssä mainitun enimmäismäärän, tuhatta litraa kohti maksettavaa tukea alennetaan suhteessa ylittymiseen.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä joulukuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.