1215/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus lastenruokien torjunta-ainejäämistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään lastenruokien vieraista aineista ja torjunta-ainejäämistä.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) lastenruoalla erityisruokavaliovalmistetta, joka on tarkoitettu tai jonka on erityisesti ilmoitettu soveltuvan alle kolmevuotiaalle lapselle;ja

2) torjunta-ainejäämällä lastenruoissa olevaa direktiivin 91/414/ETY 2 artiklan 1 alakohdassa määritellyn kasvinsuojeluaineen jäämää, mukaan luettuna sen aineenvaihdunta-, hajoamis- tai reaktiotuotteet.

3 §
Vieraat aineet

Vieraiden aineiden pitoisuuksiin lastenruoissa sovelletaan, mitä elintarvikkeiden vieraista aineista on erikseen säädetty.

4 §
Maataloustuotteissa kielletyt torjunta-aineet

Lastenruokien valmistukseen tarkoitetuissa maataloustuotteissa ei saa käyttää liitteessä I mainittuja torjunta-aineita.

Valvonnassa katsotaan, että liitteessä I mainittuja torjunta-aineita ei ole käytetty, jos niiden jäämät eivät ylitä 0,003 mg/kg:n tasoa tuotteessa, joka on tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi tai tehty nautintavalmiiksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

5 §
Torjunta-ainejäämät

Lastenruoka ei saa sisältää yksittäisten torjunta-aineiden jäämiä pitoisuuksina, jotka ylittävät 0,01 mg/kg tason tuotteessa, joka on tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi tai tehty nautintavalmiiksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen liitteessä II mainittuihin torjunta-aineisiin sovelletaan kyseisessä liitteessä mainittuja enimmäisjäämätasoja tuotteessa, joka on tarkoitettu sellaisenaan nautittavaksi tai tehty nautintavalmiiksi valmistajan ohjeiden mukaisesti.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Komission direktiivi 2006/125/EY (32006L0125), EUVL N:o L 339, 6.12.2006, s. 16

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Liitteet 1 ja 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.