1209/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 589/2007, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:

1) Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin, Poliisin tekniikkakeskuksen johtajan, Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen poliisipäällikön, valtion pelastusoppilaitoksen rehtorin, sisäasiainhallinnon palvelukeskuksen johtajan, Hallinnon tietotekniikkakeskuksen johtajan ja puolustushallinnon palvelukeskuksen johtajan virat;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.