1193/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Punkaharjun luonnonsuojelualueesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

kumotaan Punkaharjun luonnonsuojelualueesta 17 päivänä tammikuuta 1991 annetun asetuksen (138/1991) 6 § sekä

muutetaan 3 § seuraavasti:

3 §
Metsähallituksen luvalla sallitut toimet

Punkaharjun luonnonsuojelualueella saa sen perustamistarkoitusta vaarantamatta Metsähallituksen luvalla:

1) tutkimusta tai muuta tieteellistä tarkoitusta taikka opetusta varten tappaa tai pyydystää eläimiä, ottaa kivennäisnäytteitä ja kerätä käpyjä, siemeniä ja muita metsänjalostukseen tarvittavia puiden osia sekä muita kasveja ja niiden osia ja eläinten pesiä;

2) vähentää kasvi- tai eläinlajin yksilöiden lukumäärää, jos laji on lisääntynyt liikaa tai käynyt muuten vahingolliseksi;

3) kalastaa;

4) tehdä geologisia tutkimuksia ja etsiä malmeja; sekä

5) pitää kunnossa kulkuväyliä, vedenottamoita ja vesijohtoja, kaapeleita, sähkö- ja puhelinlinjoja sekä sähkö- ja puhelinlaitteita.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Ympäristöministeri
Kimmo Tiilikainen

Hallitussihteeri
Satu Sundberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.