1186/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Eläketurvakeskuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

kumotaan Eläketurvakeskuksesta 23 päivänä marraskuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (1010/2006) 1 § sekä

muutetaan 2 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 ja 2 momentti sekä 6 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §

Eläketurvakeskuksen edustajiston vuosittain pidettävät varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous on pidettävä viimeistään toukokuun 15 päivänä ja syyskokous viimeistään joulukuun 15 päivänä.


5 §

Eläketurvakeskuksen hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan tai Eläketurvakeskuksen toimitusjohtajan kutsusta.

Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.


6 §

Eläketurvakeskuksen kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta sekä hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee tilikaudeksi kerrallaan yhden varsinaisen tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan, joiden tulee olla tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitettuja KHT-tilintarkastajia. Jos tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.