1183/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vammaisetuuksista annetun lain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään vammaisetuuksista 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun lain (570/2007) 23 §:n 3 momentin ja 53 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Vammaisetuuden maksupäivä

Vammaisetuuksista annetun laissa (570/2007) tarkoitettu vammaisetuus maksetaan etuudensaajalle, jonka sukunimen alkukirjain on:

1) A―K, kunkin kuukauden 4 päivänä;

2) L―R, kunkin kuukauden 14 päivänä;

3) S―Ö, kunkin kuukauden 22 päivänä.

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, vammaisetuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava vammaisetuus voidaan maksaa 1 momentista poiketen.

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään neljä arkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrä, joka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksettavien vammaisetuuksien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään vammaisetuuksien maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä.

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kalenterikuukautena maksettujen vammaisetuuksien yhteismäärän ja saman kuukauden ennakkojen erotus maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava erotus kansaneläkerahastoon viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.