1182/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kansaneläkelain mukaisten etuuksien ja valtion osuuden maksamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kansaneläkelain (568/2007) 64 §:n 2 momentin ja 103 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Etuuden maksupäivä

Kansaneläkelaissa (568/2007) tarkoitettu etuus maksetaan etuudensaajalle, jonka sukunimen alkukirjain on:

1) A―K, kunkin kuukauden 4 päivänä;

2) L―R, kunkin kuukauden 14 päivänä;

3) S―Ö, kunkin kuukauden 22 päivänä.

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan maksaa 1 momentista poiketen.

2 §
Valtion osuuden ennakon maksaminen

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään neljä arkipäivää ennen 1 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyjä maksupäiviä ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan kyseisenä maksupäivänä maksettavien kansaneläkelain mukaisten etuuksien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään etuuksien maksupäivää edeltävänä pankkipäivänä.

Kansaneläkelaitoksen on ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle kalenterikuukautena maksettujen etuuksien yhteismäärän ja saman kuukauden ennakkojen erotus maksukuukautta seuraavan kuukauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava erotus kansaneläkerahastoon viimeistään maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 15 päivänä.

3 §
Valtion takuusuorituksen ennakon maksaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava kansaneläkelain 102 §:ssä tarkoitetun valtion takuusuorituksen ennakko kansaneläkerahastoon kunkin kuukauden 11 päivänä tai sitä edeltävänä pankkipäivänä. Ennakko tulee välittömästi tarkistaa, jos sen määrä on olennaisesti muuttunut.

4 §
Valtion takuusuorituksen lopullisen määrän vahvistaminen

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava laitoksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen sosiaali- ja terveysministeriölle laskelma tilinpäätöksen yhteydessä vahvistetusta valtion takuusuorituksen määrästä. Maksettujen ennakoiden ja vahvistetun määrän erotus on maksettava tai palautettava tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan kuukauden aikana.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.