1124/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sokerialan rakenneuudistustuesta markkinointivuonna 2008/2009

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1336/1992) 13 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan myönnettäessä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006, jäljempänä neuvoston asetus, 3 artiklassa tarkoitettua sokerialan rakenneuudistustukea.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) viljelijällä luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteenliittymää, jolla on viitekaudella sokerin perustoimitusoikeus;

2) koneurakoitsijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten ja oikeushenkilöiden yhteenliittymää, joka on viitekaudella rahallista korvausta vastaan sopimuksen perusteella omistamillaan maatalouskoneilla urakoinut viljelijälle sokerijuurikkaan viljelytöitä;

3) rakenneuudistusrahastolla neuvoston asetuksen 1 artiklassa tarkoitettua rahastoa.

3 §
Viitekausi

Neuvoston asetuksen 3 artiklan 6 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu viitekausi, jonka perusteella tuki maksetaan, on sokerialan markkinointivuosi 2007/2008.

4 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tukiosuuden jakautuminen

Neuvoston asetuksen 3 artiklan 6 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu tuen määrä markkinointivuonna 2008/2009 maksetaan viljelijöille ja koneurakoitsijoille siten, että koneurakoitsijoiden osuus edellä mainitusta määrästä on enintään 10 prosenttia eli enintään 1 prosentti tuen kokonaismäärästä.

Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen kokonaismäärä on 196 896,87 euroa. Tuen maksamisen edellytyksenä on, että rakenneuudistusrahastossa on käytettävissä varat tuen maksamiseen.

5 §
Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen myöntäminen

Viljelijöille ja koneurakoitsijoille maksettavan tuen myöntämisestä päättää kunnan maaseutuelinkeinoviranomainen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maatalousneuvos
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.