1117/2007

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus patenttilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten voimaantulosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään patenttilain muuttamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annetun lain (896/2005) voimaantulosäännöksen 1 momentin nojalla:

1 §

Patenttilain muuttamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annetun lain (896/2005) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 5 momentti, 6 §:n 1 momentti, 24 §:n 3 momentti, 7 luvun otsikko, 52 §:n 2 ja 4 momentti, 53 §:n 1 momentti, 53 a–53 f §, 54 §:n 1 momentti, 55 §, 65 §:n 1 momentin 2 kohta, 70 m §:n 2 momentti, 70 s §:n 2 momentti, 70 t, 70 u ja 72 § sekä 74 § tulevat voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Heli Honkapää

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.