1116/2007

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan voimaansaattamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Münchenissä 29 päivänä marraskuuta 2000 tehty Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 14 päivänä lokakuuta 2005 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 18 päivänä marraskuuta 2005 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Saksan liittotasavallan hallituksen huostaan 23 päivänä joulukuuta 2005, tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 18 päivänä marraskuuta 2005 annettu laki (894/2005) tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä joulukuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 93/2007)

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.