1107/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista säilötyistä maidoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan tietyistä osittain tai kokonaan kuivatuista säilötyistä maidoista 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (458/2003) liite seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 2007.

Komission direktiivi 2007/61/EY (32007L0061); EUVL N:o L 258, 4.10.2007, s. 27

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Liite

TUOTTEIDEN NIMET JA MÄÄRITELMÄT

1. "Osittain kuivattu maito" on makeutettu tai makeuttamaton nestemäinen tuote, joka on saatu poistamalla vesi osittain maidosta, kokonaan tai osittain rasvattomasta maidosta tai näiden tuotteiden sekoituksesta, johon on mahdollisesti lisätty kermaa, kokonaan kuivattua maitoa tai molempia. Kokonaan kuivattua maitoa saa lisätä valmiiseen tuotteeseen enintään 25 % maidon kuiva-ainepitoisuudesta.

- Sokeroimattomat maitotiivisteet:

a) "Runsasrasvainen maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 15 % on rasvaa ja vähintään 26,5 % maidon kuiva-ainetta.

b) "Maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 7,5 % on rasvaa ja vähintään 25 % maidon kuivaainetta

c) "Vähärasvainen maitotiiviste", "osittain kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 1 % ja alle 7,5 % on rasvaa ja vähintään 20 % maidon kuiva-ainetta

d) "Rasvaton maitotiiviste", "kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, jonka painosta enintään 1 % on rasvaa ja vähintään 20 % maidon kuiva-ainetta.

- Sokeroidut maitotiivisteet:

e) "Sokeroitu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, johon on lisätty sakkaroosia (puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri tai erikoisvalkoinen sokeri), ja jonka painosta vähintään 8 % on rasvaa ja vähintään 28 % maidon kuiva-ainetta.

f) "Sokeroitu vähärasvainen maitotiiviste", "sokeroitu, osittain kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, johon on lisätty sakkaroosia (puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri tai erikoisvalkoinen sokeri), ja jonka painosta vähintään 1 % ja alle 8 % on rasvaa ja vähintään 24 % maidon kuivaainetta.

g) "Sokeroitu rasvaton maitotiiviste", "sokeroitu, kuorittu maitotiiviste" on osittain kuivattua maitoa, johon on lisätty sakkaroosia (puolivalkoinen sokeri, valkoinen sokeri tai erikoisvalkoinen sokeri), ja jonka painosta enintään 1 % on rasvaa ja vähintään 24 % maidon kuiva-ainetta.

2. "Kokonaan kuivattu maito" on jauheena oleva tuote, joka on saatu poistamalla vesi maidosta kokonaan tai osittain rasvattomasta maidosta, kermasta tai näiden sekoituksesta ja jonka vesipitoisuus on enintään 5 % valmiin tuotteen painosta.

a) "Runsasrasvainen maitojauhe", "kuivattu runsasrasvainen maito", on kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 42 % on rasvaa.

b) "Täysmaitojauhe", "kuivattu täysmaito", on kuivattua maitoa, jonka painosta vähintään 26 % ja alle 42 % on rasvaa.

c) "Vähärasvainen maitojauhe", "kuivattu osittain kuorittu maito", "osittain kuorittu maitojauhe" on kuivattua maitoa, jonka rasvapitoisuus on yli 1,5 % ja alle 26 % painosta laskettuna.

d) "Rasvaton maitojauhe", "kuivattu kuorittu maito", "kuorittu maitojauhe", on kuivattua maitoa, jonka painosta enintään 1,5 % on rasvaa.

3. Käsittelyt

a) Edellä 1 kohdan e, f ja g alakohdassa tarkoitettujen valmisteiden valmistuksessa saa lisätyn laktoosin määrä olla enintään 0,03 % valmiin tuotteen painosta

b) Rajoittamatta eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 soveltamista, on 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden säilöminen toteutettava:

- kohdan 1 alakohdassa a, b, c ja d mainittujen tuotteiden osalta lämpökäsittelemällä (steriloiminen, iskukuumennus jne.)

- kohdan 1 alakohdassa e, f ja g mainittujen tuotteiden osalta sakkaroosia lisäämällä ja

- kohdassa 2 mainittujen tuotteiden osalta kuivattamalla;

c) Rajoittamatta tämän liitteen 1 ja 2 kohdan koostumusta koskevia vaatimuksia, maidon valkuaisainepitoisuutta voidaan mukauttaa vähintään 34 painoprosenttiin (rasvattomasta kuiva-aineesta) lisäämällä ja/tai poistamalla maidon ainesosia siten, ettei heraproteiinin ja kaseiinin välistä maidon pitoisuussuhdetta muuteta.

4. Sallitut lisäämiset ja raaka-aineet

a) Vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 mukaiset vitamiinit ja kivennäisaineet.

b) Edellä 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettua valkuaisaineen mukauttamista varten sallitut raaka-aineet ovat seuraavat:

- maitoretentaatti (tuote, joka saadaan, kun maitoproteiinia konsentroidaan maidon, vähärasvaisen maidon tai rasvattoman maidon ultrasuodatuksen avulla);

- maitopermeaatti (tuote, joka saadaan, kun maidosta, vähärasvaisesta maidosta tai rasvattomasta maidosta poistetaan maitoproteiinit ja maitorasva ultrasuodatuksen avulla); ja

- laktoosi (maidon luontainen ainesosa, joka saadaan tavallisesti herasta, jonka vedetön laktoosipitoisuus on vähintään 99,0 prosenttia (m/m) kuiva-aineesta; voi olla vedetön tai sisältää yhden molekyylin kidevettä taikka olla molempien muotojen sekoitus).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.