1092/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen komission direktiivit:

1) neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta atsoksistrobiinin, klorotaloniilin, deltametriinin, heksaklooribentseenin, ioksiniilin, oksamyylin ja kinoksifeenin jäämien enimmäismäärien osalta 17 päivänä syyskuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/56/EY,

2) neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteen II muuttamisesta diatsinonin jäämien enimmäismäärien osalta 26 päivänä kesäkuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/39/EY,

3) neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta ditiokarbamaattien jäämien enimmäismäärien osalta 17 päivänä syyskuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/57/EY,

4) neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta atsinfossimetyylin jäämien enimmäismäärien osalta 17 päivänä syyskuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/55/EY ja

5) neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta bifenatsaattia, petoksamidia, pyrimetaniilia ja rimsulfuronia koskevien jäämien enimmäispitoisuuksien osalta 4 päivänä lokakuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/62/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä joulukuuta 2007 atsoksistrobiinin, klorotaloniilin, deltametriinin, heksaklooribentseenin, ioksiniilin, oksamyylin ja kinoksifeenin jäämien enimmäismäärien osalta, 27 päivänä joulukuuta 2007 diatsinonin jäämien enimmäismäärien osalta, 18 päivänä maaliskuuta 2008 ditiokarbamaattien ja atsinfossimetyylin jäämien enimmäismäärien osalta sekä 5 päivänä huhtikuuta 2008 bifenatsaattia, petoksamidia, pyrimetaniilia ja rimsulfuronia koskevien jäämien enimmäispitoisuuksien osalta.

Komission direktiivit: 2007/56/EY (32007L0056); EUVL N:o L 243; 18.9.2007, s. 50, 2007/39/EY (32007L0039); EUVL N:o L 165, 27.6.2007, s. 25, 2007/57/EY (32007L0057); EUVL N:o L 243, 18.9.2007, s. 61, 2007/55/EY (32007L0055); EUVL N:o L 243, 18.9.2007, s. 41 ja 2007/62/EY (32007L0062); EUVL N:o L 260, s. 4

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.