1084/2007

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan uuhipalkkioiden kiintiöstä 22 päivänä joulukuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1124/2005) 2, 3, 7 ja 8 § seuraavasti:

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta huolehtivat Maaseutuvirasto sekä työvoima- ja elinkeinokeskukset. Tässä asetuksessa työvoima- ja elinkeinokeskuksille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla lääninhallitus.

Edellä 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut asiat käsittelee se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella tuottajan maatilan talouskeskus sijaitsee tai milloin tuottajalla on useita tuotantoyksiköitä, se työvoima- ja elinkeinokeskus, jonka toimialueella pääosa toiminnasta tapahtuu.

3 §
Kiintiön hakeminen

Kiintiötä koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiseen työvoima- ja elinkeinokeskukseen Maaseutuviraston määräyksen mukaisessa määräajassa. Hakemus on tehtävä Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella tai atk-tulosteella ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

7 §
Kansallinen varanto

Maaseutuvirasto hallinnoi ja ylläpitää palkkio-oikeuksien kansallista varantoa. Kansalliseen varantoon, joka muodostuu niistä palkkio-oikeuksista, joita ei ole jaettu tuottajille, lisätään leikatut palkkio-oikeudet ja muiden Euroopan yhteisön säännösten mukaan varantoon siirretyt palkkio-oikeudet.

Maaseutuvirasto jakaa kansallisesta varannosta palkkio-oikeuksia työvoima- ja elinkeinokeskuksille tuottajille edelleen jaettavaksi.

8 §
Kiintiörekisteri

Maaseutuvirasto hallinnoi ja Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus ylläpitää kiintiöiden seuraamiseksi ja valvomiseksi uuhipalkkiokiintiörekisteriä.


Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2007.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.