1077/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiovarainministeriöstä 25 päivänä marraskuuta 2005 annetun valtiovarainministeriön työjärjestyksen (966/2005) 2 §:n 1 momentti, 8 § ja 26 § sekä

lisätään työjärjestykseen uusi 8 a § ja 57 b § seuraavasti:

2 §
Osastot, yksiköt ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:

1) kansantalousosasto;

2) budjettiosasto;

3) vero-osasto;

4) rahoitusmarkkinaosasto;

5) henkilöstöosasto (Valtion työmarkkinalaitos);

6) hallinnon kehittämisosasto;

7) kuntaosasto;

8) hallintoyksikkö;

9) valtioneuvoston tietohallintoyksikkö.


8 §
Hallinnon kehittämisosasto

Hallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkishallinnon yleistä kehittämistä sekä valtionhallinnon rakenteita, ohjausjärjestelmiä ja toiminnan kehittämistä;

2) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;

3) julkisten palvelujärjestelmien ja palvelutuotannon toiminnallisen tehokkuuden ja laadun kehittämistä ja parantamista;

4) alue- ja valtion paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;

5) julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleistä kehittämistä;

6) valtion tietohallinnon ja IT-toiminnan johtamista ja kehittämistä;

7) valtion ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön edistämistä sekä yhteisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehittämistä ja yhteensovittamista;

8) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista sekä valtion tietoturvallisuuden ohjausta;

9) valtion liikelaitosten ja muiden markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;

10) väestökirjanpitoa ja sen kehittämistä;

11) läänin- ja rekisterihallintoa;

12) Tilastokeskusta.

8 a §
Kuntaosasto

Kuntaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) kuntahallintoa ja kuntien yhteistyötä;

2) kuntien toiminnan ja talouden yleistä seurantaa;

3) kuntien yleistä valtionosuutta ja kuntien taloudellisten erojen tasausta;

4) kuntajakoa;

5) valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä;

6) kuntien itsehallinnon ottamista huomioon lainsäädännössä;

7) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;

8) kuntien henkilöstön oikeudellista asemaa;

9) kunnallista eläkelainsäädäntöä;

10) kunnallista työmarkkinalaitosta, kunnallista eläkelaitosta ja Kuntien takauskeskusta

26 §
Hallinnollisen alivaltiosihteerin tehtävät

Ministerin hallinnolliseksi alivaltiosihteeriksi määräämän alivaltiosihteerin tulee valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna kehittää ja yhteen sovittaa ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa ja johtaa henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston, kuntaosaston, hallintoyksikön, johdon tuen ja valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua.

57 b §
Kuntaosaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Kuntaosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat kunnallisen eläkelain (549/2003) 137 §:ssä säädettyä kunnallisen eläkelaitoksen valvontaa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Heikki Euramo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.