1057/2007

Annettu Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2007 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta 18 päivänä tammikuuta 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (27/2007) 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

4 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa tuen hakijalta vuonna 2007 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavasti:

Tukialue senttiä/litra
Ulkosaaristo, alueet A ja B 4,3
Manner-Ahvenanmaa 4,3
Muu A- ja B-alue 3,1

5 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Tukea myönnetään enintään seuraavasti:

Tukialueet A ja B euroa/eläinyksikkö
Emolehmät ja emolehmähiehot 77
Sonnit 199
Uuhet 194
Kutut 194
Hevoset 200
Siat
Emakot ja karjut 201
Lihasiat ja nuoret siitossiat 201
Kanat, mukaan lukien emokanat 201
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 187
Muu lihasiipikarja 187


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä marraskuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2007

Ministeri
Kimmo Tiilikainen

Ylitarkastaja
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.