1037/2007

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivien 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta atsoksistrobiinin, klorfenapyrin, folpetin, iprodionin, lambda-syhalotriinin, maleiini-hydratsidin, metalaksyyli-M:n ja trifloksist-robiinin jäämien enimmäismäärien osalta 25 päivänä toukokuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/28/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 2007.

Komission direktiivi 2007/28/EY (32007L0028); EUVL N:o L 135; 26.5.2007, s. 6

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.