1035/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksen päivärahamaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentista vuonna 2008

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 21 päivänä joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 24 §:n nojalla:

1 §
Vakuutetuilta perittävän sairausvakuutuksen päivärahamaksun maksuprosentti

Vakuutetuilta vuonna 2008 perittävä sairausvakuutuslain (1224/2004) 18 luvun 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu sairausvakuutuksen päivärahamaksu on 0,67 prosenttia palkkatulosta, työtulosta ja muusta sairausvakuutuslain 18 luvun 15―18 §:ssä tarkoitetusta maksuperusteesta.

Yrittäjiltä 1 momentin mukaisen maksun lisäksi vuonna 2008 perittävä sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu yrittäjän lisärahoitusosuus on 0,14 prosenttia yrittäjän eläkelaissa (1272/2006) tarkoitetun vakuutuksen mukaisesta työtulosta.

2 §
Työnantajan sairausvakuutusmaksun maksuprosentti

Työnantajien vuonna 2008 maksama sairausvakuutuslain 18 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettu työnantajan sairausvakuutusmaksu on 1,97 prosenttia työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain (366/1963) 4 §:ssä tarkoitetusta palkasta.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja on voimassa vuoden 2008 loppuun.

Asetusta sovelletaan maksuihin, jotka perustuvat 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sen jälkeen maksettavaan palkkaan tai tällaisen palkan sijaan tulevaan työtuloon.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Juha Rossi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.