1022/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sisäasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan sisäasiainministeriöstä 26 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (609/2003) 1 §:n 1 momentti, 2 §, 3 §:n 1 ja 3 momentti sekä 7 §:n 6 ja 7 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 2 § asetuksessa 728/2006 ja 3 §:n 3 momentti asetuksessa 102/2006, seuraavasti:

1 §
Ministeriön tehtävät

Sisäasiainministeriön tehtäviä ovat:

1) yleinen järjestys ja turvallisuus sekä poliisihallinto;

2) Suomen passi, henkilökortti ja sähköinen henkilökortti;

3) rikoksentekijän luovuttaminen Suomen ja muiden pohjoismaiden välillä;

4) yksityiset turvallisuuspalvelut;

5) arpajaiset, viihdelaitteet ja rahankeräykset;

6) ampuma-aseet ja teräaseet;

7) yleisötilaisuudet ja järjestyksenvalvojat;

8) Suomen kansalaisuus;

9) maahanmuutto ja kansainvälisen suojelun antaminen;

10) maahanmuuttajien kotouttaminen;

11) turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja joukkopakotilanteisiin varautuminen;

12) ulkomaalaislain (301/2004) nojalla tapahtuva säilöönotto;

13) paluumuuttoon, maastamuuttoon ja ulkosuomalaisiin liittyvät asiat;

14) etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisy;

15) pelastustoimi;

16) hätäkeskustoiminta;

17) rajavalvonta, rajatarkastukset ja meripelastustoimi;

18) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuksien yhteensovittaminen;

19) Suomen lippu ja Suomen vaakuna;

20) hengenpelastusmitalit ja Suomen Punaisen Ristin ansiomerkit.


2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset, yhtiöt ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

keskusrikospoliisi

suojelupoliisi

liikkuva poliisi

Poliisiammattikorkeakoulu

Poliisin tekniikkakeskus

Poliisin tietohallintokeskus

Pelastusopisto

hätäkeskuslaitos

Palosuojelurahasto

Maahanmuuttovirasto

turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset

ulkomaalaisten säilöönottoyksikkö

vähemmistövaltuutetun toimisto

syrjintälautakunta

rajavartiolaitos

sisäasiainhallinnon palvelukeskus

Suomen Erillisverkot Oy.

3 §
Ministeriön organisaatio

Ministeriössä on poliisiosasto, pelastusosasto, maahanmuutto-osasto ja rajavartio-osasto.


Ministeriössä on lisäksi kansliapäällikön välittömässä alaisuudessa osastojaon ulkopuolella ministeriön hallintoyksikkö, ministeriön talousyksikkö, ministeriön oikeusyksikkö, sisäisen tarkastuksen yksikkö, ministeriön viestintäyksikkö, ministeriön kansainvälisten asioiden yksikkö sekä sisäisen turvallisuuden sihteeristö, jotka muodostavat ministeriön esikunnan.

7 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


6) hallintojohtajalla ja muulla johtajalla valtioneuvoston ohjesäännön 43 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädetty kelpoisuus;

7) tarkastusneuvoksella, kehittämisneuvoksella, muulla neuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Lainsäädäntöjohtaja
Pertti Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.