1021/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

kumotaan 3 päivänä huhtikuuta 2003 annetun valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 23 §, sekä

muutetaan 3 §:n 5 kohta, 15, 17, 19 ja 21 §, 26 §:n 1 momentti ja 28 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 21 § osaksi asetuksissa 662/2003 ja 325/2007, seuraavasti:

3 §
Valtioneuvoston yleisistunnossa ratkaistavat yleiset asiat

Valtioneuvoston yleisistunto käsittelee ja ratkaisee seuraavat yleiset asiat:


5) Suomen edustautuminen Eurooppa-neuvoston kokouksissa, valtion- tai hallitusten päämiesten epävirallisissa tapaamisissa sekä valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontuvassa neuvostossa;


15 §
Sisäasiainministeriön toimiala

Sisäasiainministeriön toimialaan kuuluvat:

1) yleinen järjestys ja turvallisuus, poliisihallinto ja yksityinen turvallisuusala;

2) maahanmuutto, kansainvälinen suojelu, paluumuutto ja maahanmuuttajien kotouttaminen;

3) Suomen kansalaisuus;

4) etnisen yhdenvertaisuuden ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen sekä rasismin ja etnisen syrjinnän ehkäisy;

5) pelastustoimi;

6) hätäkeskustoiminta;

7) rajaturvallisuus ja meripelastustoimi;

8) siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiudet.

17 §
Valtiovarainministeriön toimiala

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvat:

1) talous- ja finanssipolitiikka;

2) valtiontalous, valtion talousarvio ja taloudenhoito, valtion varat ja varallisuus sekä maksupolitiikan ja maksujen yleiset perusteet;

3) veropolitiikka, verotus ja yleinen tullipolitiikka;

4) valtion lainanotto, valtionvelka sekä valtiontakaukset ja -takuut;

5) rahoitusmarkkinoiden toiminta;

6) kansainväliset rahoituslaitokset;

7) valtionhallinnon työnantaja-, henkilöstö- ja työmarkkinapolitiikka, henkilöstön oikeudellinen asema, eläkkeet ja muut palvelussuhteen ehdot;

8) valtion yleinen tilastotoimi;

9) julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen;

10) aluehallinnon ja valtion paikallishallinnon aluejaot ja niiden yhteensovittaminen;

11) valtionhallinnon tietohallinnon ohjaus, sähköisen asioinnin ja tietoturvallisuuden yleiset perusteet, valtion ja kuntien tietohallintoyhteistyö sekä valtioneuvoston yhteinen tietohallinto;

12) läänin- ja rekisterihallinto sekä väestökirjanpito;

13) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde.

19 §
Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat:

1) maatalous;

2) maaseudun kehittäminen;

3) metsätalous;

4) kala-, riista- ja porotalous;

5) elintarvikkeet;

6) maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi sekä kasvinterveys;

7) maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö;

8) vesitalous.

21 §
Työ- ja elinkeinoministeriön toimiala

Työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvat:

1) työllisyys, työttömyys ja julkinen työvoimapalvelu;

2) työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu;

3) alueiden kehittäminen;

4) elinkeinopolitiikka;

5) energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen;

6) innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistyminen ja tekninen turvallisuus;

7) markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka;

8) siviilipalvelus.

26 §
EU-ministerivaliokunta

Euroopan unionia koskevien asioiden valiokunnan (EU-ministerivaliokunta) puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtioneuvoston määräämä valtioneuvoston kanslian toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, ulkoasiainministeri, ulkomaankauppa-asioita käsittelemään määrätty ministeri, oikeusministeri, valtiovarainministeri, maa- ja metsätalousministeri ja elinkeinoministeri sekä kolme muuta ministeriä, joista valtioneuvosto määrää kaksi ja joista kolmantena on se ministeri, jonka toimialaan käsiteltävä asia kuuluu. Tarpeen vaatiessa valtioneuvosto määrää vielä yhden ministerin jäseneksi valiokuntaan. Asian käsittelyyn voi osallistua myös muu ministeri.


28 §
Talouspoliittinen ministerivaliokunta

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri sekä muina jäseninä valtiovarainministeri, valtioneuvoston määräämä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätty ministeri, elinkeinoministeri, työministeri ja enintään neljä muuta valtioneuvoston määräämää ministeriä.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Helsingissä 15 päivänä marraskuuta 2007

Pääministerin sijainen Ministeri
Jyrki Katainen

Hallitusneuvos
Seija Salo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.