948/2007

Annettu Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2007

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan opiskelijaksi ottamisen perusteista lukiokoulutuksessa 19 päivänä syyskuuta 2006 annetun opetusministeriön asetuksen (856/2006) 2 §:n 1 momentti ja 4 §:n 1 momentti seuraavasti:

2 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet nuorille tarkoitetussa koulutuksessa

Jos nuorille tarkoitettuun lukiokoulutukseen hakeutuvia on enemmän kuin täytettäviä opiskelupaikkoja, opiskelijat otetaan lukioon perusopetuksen päättötodistuksen äidinkielen ja kirjallisuuden, toisen kotimaisen kielen, vieraitten kielten, uskonnon tai elämänkatsomustiedon, historian, yhteiskuntaopin, matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, terveystiedon ja maantiedon arvosanojen aritmeettisen keskiarvon osoittamassa järjestyksessä. Korotetut arvosanat otetaan huomioon, jos siitä on erillinen koulun antama todistus. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella. Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin valinnassa huomioon hakijoiden esittämät hakutoiveet ja sen jälkeen hakijoiden edellä tässä momentissa mainittujen oppiaineiden sekä liikunnan, käsityön, kotitalouden, musiikin ja kuvataiteen arvosanojen aritmeettinen keskiarvo. Opiskelijat otetaan erikseen suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen koulutukseen.


4 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet muussa lukiokoulutuksessa

Tätä asetusta sovelletaan myös valittaessa opiskelijoita International Baccalaeureate -tutkintoon johtaviin opintoihin. Koulutuksen järjestäjä voi selvittää hakijoiden opetuskielen hallinnan riittävyyden.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2007

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Opetusneuvos
Heikki Blom

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.