914/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan ympäristöministeriön maksullisista suoritteista 15 päivänä joulukuuta 2006 annetun ympäristöministeriön asetuksen (1205/2006) 2 § seuraavasti:

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvon mukainen maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään suoritteen omakustannusarvon mukainen maksu, ovat:

1) maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukainen tyyppihyväksyntä,

2) tyyppihyväksyntään liittyvästä laadunvalvonnasta aiheutuvat toimenpiteet,

3) tyyppihyväksyntähakemuksen peruutus,

4) tyyppihyväksynnän varmentamiselinten, tarkastuslaitosten ja testauslaboratorioiden hyväksyminen,

5) Kioton mekanismien käytöstä annetun lain (109/2007) 2 §:n 1 kohdan mukaisista yhteistoteutushankkeista muualla kuin Suomessa toteutettavaa yhteistoteutushanketta koskeva valtuutus,

6) muualla kuin Suomessa toteutettavaa yhteistoteutushanketta koskeva hyväksyntä,

7) Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen valtuutus ja hyväksyntä sekä

8) Suomessa toteutettavan yhteistoteutushankkeen todentajaa koskeva hyväksyntä.

Maksu määräytyy suoritteen tuottamiseen käytettyjen työtuntien perusteella. Asiantuntijatyöstä peritään 78 euroa työtunnilta ja avustavasta toimistotyöstä 42 euroa työtunnilta. Lisäksi peritään tyyppihyväksyntähakemuksen käsittelystä aiheutuvat matkakustannukset valtion virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun saakka.

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2007

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Talousjohtaja
Oili Hintsala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.