901/2007

Säädöstä oikaistu.

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan kosmeettisista valmisteista 1 päivänä helmikuuta 2005 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (75/2005) liitteestä 3 B numerot 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46 ja 51-54, liitteestä 4 numero CI 45425 ja liitteestä 6 A numerot 10 ja 36,

muutetaan liitteessä 3 A numerot 8, sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa (100/2006), 9, 26-43, 47 ja 56 sekä liitteessä 6 A numerot 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24-30, 32, 33, 35, 37, 42, 43, 47 ja 56, sekä

lisätään liitteeseen 2 numerot 1244-1328, liitteeseen 3 A numerot 98-101 ja liitteeseen 6 A numero 1a, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä liitteessä 3 A numeroilla 98-101 tai liitteessä 6 A numeroilla 1, 1a, 2, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24-20, 32, 33, 35, 36, 37, 42, 43, 47 ja 56 mainittujen aineiden osalta, markkinoille saattaminen on kiellettyä 23 päivästä maaliskuuta 2008 lukien. Näiden valmisteiden myyminen ja muu luovuttaminen kuluttajalle on kiellettyä 23 päivästä kesäkuuta 2008 lukien.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä liitteessä 4 numerolla CI 45425 tai liitteessä 6 A numeroilla 10 ja 56 mainittujen aineiden osalta, markkinoille saattaminen on kiellettyä 18 päivästä huhtikuuta 2008 lukien. Näiden valmisteiden myyminen ja muu luovuttaminen kuluttajalle on kiellettyä 18 päivästä huhtikuuta 2009 lukien.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä liitteessä 3 A numeroilla 26-43, 47 tai 56 mainittujen aineiden osalta markkinoille saattaminen sekä myyminen ja muu luovuttaminen kuluttajalle on kiellettyä 19 päivästä tammikuuta 2009 lukien.

Kosmeettisten valmisteiden, jotka eivät täytä tämän asetuksen säännöksiä liitteessä 2 numeroilla 1244-1328, liitteessä 3 A numeroilla 8 tai 9 tai liitteessä 3 B numeroilla 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46 tai 51-54 mainittujen aineiden osalta, markkinoille saattaminen sekä myyminen ja muu luovuttaminen kuluttajalle on kiellettyä 18 päivästä kesäkuuta 2008 lukien.

Komission direktiivit 2007/17/EY (32007L0017); EUVL N:o L 82, 23.3.2007, s. 27; 2007/22/EY (32007L0022); EUVL N:o L 101, 18.4.2007, s. 11; 2007/53/EY (32007L0053); EUVL N:o L 226, 30.8.2007, s. 19 ja 2007/54/EY (32007L0054); EUVL N:o L 226, 30.8.2007, s. 21

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Liitteet 2, 3 ja 6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.