887/2007

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta desmedifaamin, fenmedifaamin ja klorfenvinfossin jäämien enimmäismäärien osalta 12 päivänä heinäkuuta 2006 annettu komission direktiivi 2006/62/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 2008.

Komission direktiivi 2006/62/EY (32006L0062); EYVL N:o L 206; 27.7.2006, s. 27

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.