856/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus juustosta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 ja 9 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään juustojen, sulatejuustojen ja juustovalmisteiden koostumuksesta ja merkinnöistä.

Tätä asetusta ei sovelleta valmisteisiin, joissa maitorasva ja/tai -proteiini on korvattu osittain tai kokonaan muilla elintarvikkeilla.

Tämän asetuksen koostumusta koskevia vaatimuksia ei sovelleta tuotteisiin, jotka on laillisesti valmistettu ja/tai pidetty kaupan Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa tai Turkissa tai laillisesti valmistettu ETA-sopimuksen osapuolena olevassa EFTA-valtiossa.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) juustolla kypsyttämätöntä tai kypsytettyä maidosta ja/tai maitopohjaisista tuotteista entsyymien, maitohappobakteerien ja/tai maitohapon avulla saatua maidon proteiinien saostumaa, josta erilaisilla mekaanisilla erotusmenetelmillä saadaan poistettua heraa. Heraproteiinien prosentuaalinen osuus kokonaisproteiineista ei saa juustossa olla korkeampi kuin vastaava osuus on maidossa. Juuston valmistusaineena voidaan käyttää myös suolaa ja mausteita;

2) sulatejuustolla valmistetta, joka on saatu sulattamalla ja emulgoimalla yhtä tai useampaa juustolajia lämmittämällä ja emulgointiaineiden avulla. Sulatejuuston valmistusaineina voidaan lisäksi käyttää muita maitopohjaisia tuotteita ja vettä. Sulatejuuston laktoosipitoisuus saa olla enintään 5 painoprosenttia. Sulatejuuston maustamiseen voidaan käyttää muita elintarvikkeita siten, että niiden määrä kuiva-aineeksi laskettuna on enintään yksi kuudesosa lopullisen valmisteen kuiva-ainepitoisuudesta; ja

3) juustovalmisteella valmistetta, jonka valmistuksessa perinteisesti käytetään myös muita kuin juuston valmistuksessa sallittuja valmistusaineita.

3 §
Tuotteen nimi

Juuston ja juustovalmisteen nimenä käytetään Yhdistyneiden kansakuntien elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) kansainvälisten standardien mukaista nimeä tai muuta yleiseen käyttöön vakiintunutta nimeä.

Suomessa vakiintuneita juustojen ja juustovalmisteiden nimiä ovat: emmentaljuusto, gryerejuusto, edamjuusto, goudajuusto, pienoisgoudajuusto, sinihomejuusto, camembertjuusto, cheddarjuusto, tilsitjuusto, portsalutjuusto, romadurjuusto, briejuusto, suomalainen kermajuusto, tuorejuusto, munajuusto, leipäjuusto, raejuusto, maitorahka ja kermarahka.

4 §
Lisäaineiden käyttö

Lisäaineiden käytössä on noudatettava, mitä elintarvikelisäaineiden käytöstä erikseen säädetään.

5 §
Pakkausmerkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty, juuston, sulatejuuston ja juustovalmisteen pakkausmerkinnöissä on ilmoitettava valmisteen rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä.

Maidon alkuperä on ilmoitettava elintarvikkeen nimen yhteydessä, jos valmistuksessa on käytetty muuta kuin lehmän maitoa.

6 §
Pakkaamattomana myytävästä juustosta annettavat tiedot

Pakkaamattomana myytävästä juustosta, sulatejuustosta ja juustovalmisteesta on myyntipaikan välittömässä läheisyydessä pidettävään esitteeseen merkittävä ainakin elintarvikkeen nimi, rasvapitoisuus painoprosentteina valmistushetkellä sekä maidon alkuperä, jos valmistuksessa on käytetty muuta kuin lehmän maitoa.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä huhtikuuta 1977 annettu juustoasetus (315/1977) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.