853/2007

Annettu Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Verohallituksen päätös Konserniverokeskuksessa verotettavista nimetyistä verovelvollisista

Verohallitus on 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun verohallintolain (1557/1995) 13 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1101/2006, määrännyt:

1 §

Konserniverokeskuksen toimivaltaan kuuluvat 10 päivänä tammikuuta 2007 verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun Verohallituksen päätöksen (10.1.2007/43) 1 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut, tämän päätöksen liitteessä nimetyt yhtiöt.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2007. Tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin voidaan ryhtyä ennen päätöksen voimaantuloa.

Päätöstä sovelletaan edellä 1 §:ssä tarkoitettujen sellaisten yhteisöjen verotuksessa, joiden verotuksessa Konserniverokeskus ei tämän päätöksen voimaantulohetkellä ole toimivaltainen, verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun Verohallituksen päätöksen (10.1.2007/43) 9 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla.

Kotipaikkansa mukaan määräytyvässä verovirastossa verotettavaksi siirtyvien verovelvollisten verotuksessa Konserniverokeskus on toimivaltainen verotusta koskevasta toimivallan siirrosta ja toimivaltaisesta verovirastosta annetun Verohallituksen päätöksen (10.1.2007/43) 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta viimeistä kertaa tilikaudelta, joka päättyy viimeistään 31.12.2007, kuitenkin siten, että verotusmenettelystä annetun lain 14 §:ssä tarkoitetun verotarkastuksen osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen tämän päätöksen voimaantuloon asti. Edellä tarkoitetun päätöksen 3 §:n 3 momentissa tarkoitettujen tehtävien osalta Konserniverokeskus on toimivaltainen 31.12.2007 saakka.


Tällä päätöksellä kumotaan Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista 18 päivänä syyskuuta 2006 annettu Verohallituksen päätös (18.9.2006/871).

Helsingissä 18 päivänä syyskuuta 2007

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Kari Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.