846/2007

Annettu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2007

Sisäasiainministeriön päätös kuntajaon muuttamisesta Kiimingin ja Haukiputaan kuntien välillä

Sisäasiainministeriö on 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun kuntajakolain (1196/1997) 11 §:n 2 momentin ja 6 päivänä kesäkuuta 2003 annetun kielilain (423/2003) 5 §:n nojalla päättänyt:

Kuntajaon muutos

Kiimingin kunnasta siirretään Haukiputaan kuntaan ne alueet, jotka on siirretty Kiimingin kunnan Kiimingin kylän kiinteistöstä Kotaranta 26:110 Haukiputaan kunnan Kellon kylän kiinteistöön Alajärvenkangas 13:152 16 päivänä marraskuuta 2006 rekisteröidyssä tilusvaihtotoimituksessa nro 2005-161368.

Haukiputaan kunnasta siirretään Kiimingin kuntaan se alue, joka on siirretty Haukiputaan kunnan Kellon kylän kiinteistöstä Alajärvenkangas 13:152 Kiimingin kunnan Kiimingin kylän kiinteistöön Kotaranta 26:110 16 päivänä marraskuuta 2006 rekisteröidyssä tilusvaihtotoimituksessa nro 2005-161368.

Vaikutukset kielelliseen jaotukseen

Siirto ei aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Päätöksen tiedoksi saattaminen

Päätös on ilmoitettava asianomaisissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Päätös ja sen perustelut tulee pitää kunnan ilmoitustaululla, kunnes päätös on saanut lainvoiman.

Päätöksen tiedoksi saattamisesta muutoin vastaa sisäasiainministeriö.

Valitusosoitus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla asianomainen kunta ja sen jäsen.

Muutosta haetaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle osoitettavalla ja toimitettavalla valituskirjelmällä.

Valituskirjelmän on oltava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamossa, Unioninkatu 16, 00130 Helsinki, 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös on julkaistu säädöskokoelmassa.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yhteystiedot sekä valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet.

Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2007

Ministeri
Mari Kiviniemi

Ylitarkastaja
Anu Hernesmaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.