843/2007

Annettu Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus elokuvataiteen edistämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään elokuvataiteen edistämisestä 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun lain (28/2000) 8 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Tuen myöntämisperusteet

Elokuvataiteen edistämisestä annetun lain (28/2000) 2 §:ssä tarkoitettua tukea voidaan myöntää sellaisen elokuvan ja muun kuvaohjelman valmistamiseen ja jakeluun, jota pidetään kulttuurituotteena. Tuettavana kulttuurituotteena pidetään elokuvaa ja muuta kuvaohjelmaa, kun:

1) se muodostaa taiteellisen kokonaisuuden;

2) sen sisältö perustuu kulttuuriarvoihin, joiden alkuperä on kulttuuri-identiteetissä; ja

3) siihen sisältyy merkittävä luovien tekijöiden ja esittävien taiteilijoiden panos ja kun heille maksettavien palkkojen ja palkkioiden osuus tuotantokustannuksista on merkittävä.

2 §
Laatutuki

Elokuvan ja muun kuvaohjelman tuottajalle voidaan tuotantotukena myöntää laatutukea. Laatutuen jakaa valtion elokuvataidetoimikunta.

3 §
Tukiohjeisto

Suomen elokuvasäätiön tukiohjeiston tulee sisältää ainakin ohjeet eri tukimuodoista, tuen hakemisesta ja myöntämisperusteista, tukisopimuksen tekemisestä ja sen purkamisesta, tuen maksamisesta, tiliselvityksen tekemisestä, tuen takaisinperinnästä ja tuen valvonnasta.

Elokuvasäätiön on pidettävä tukiohjeisto maksutta yleisön saatavilla toimipaikassaan ja tietoverkossa.

4 §
Kertomus ja selvitys

Suomen elokuvasäätiön on vuosittain annettava opetusministeriölle kertomus tuen myöntämistä koskevasta toiminnastaan sekä selvitys säätiölle osoitettujen valtion varojen käytöstä. Kertomus ja selvitys on annettava neljän kuukauden kuluessa kalenterivuoden päättymisestä.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan elokuvataiteen edistämisestä 4 päivänä helmikuuta 2000 annettu asetus (121/2000).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 13 päivänä syyskuuta 2007

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Johtaja
Jukka Liedes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.