838/2007

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta 19 päivänä toukokuuta 2004 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (399/2004) uusi 5 a § seuraavasti:

5 a §
Terveystodistusta koskevat vaatimukset

Rajoitusalueen kalanviljelylaitoksille tuotavien elävien kalojen ja niiden sukusolujen mukana on oltava lähetyksen tarkastaneen virkaeläinlääkärin allekirjoittama, kyseiselle kalalajille tarkoitettu terveystodistus, joka on eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä annetun komission asetuksen (EY) N:o 599/2004 mukainen. Todistuksella vahvistetaan, että kaloissa ei ole kliinisen sairauden merkkejä ja että kalat ja sukusolut ovat peräisin VHS-taudista vapaalta vyöhykkeeltä.

Terveystodistus on laadittava erikseen jokaiselle kuljetuserälle ja jokaiselle vastaanottajalle rajoitusalueella. Tarkastus on tehtävä ja todistus kirjoitettava aikaisintaan 48 tuntia ennen kalojen tai sukusolujen lastausta. Yhteen kuljetuserään voi kuulua useampia kuormia, jos ne lähtevät 48 tunnin kuluessa yhdeltä laitokselta samalle vastaanottajalle. Kuormissa olevien kalojen kokonaismäärä on ilmoitettava terveystodistuksen osassa I.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2007.

Komission päätös 2007/345/EY (32007D0345); EUVL N:o L 130, 22.5.2007, s. 16
Komission päätös 2007/570/EY (32007D0570); EUVL N:o L 217, 22.8.2007, s. 36
Komission asetus (EY) N:o 599/2004 (32004R0599); EUVL N:o L 94, 31.3.2004, s. 44

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.