822/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön seuraavat Euroopan yhteisöjen komission direktiivit:

1) neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta fosfamidonin ja mevinfossin jäämien enimmäismäärien osalta 20 päivänä helmikuuta 2007 annettu direktiivi 2007/8/EY ja

2) neuvoston direktiivin 90/642/ETY liitteen muuttamisesta aldikarbin jäämien enimmäismäärien osalta 20 päivänä helmikuuta 2007 annettu direktiivi 2007/9/EY

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Komission direktiivit 2007/8/EY (32007L0008); EUVL N:o L 63; 1.3.2007, s. 9 ja 2007/9/EY (32007L0009); EUVL N:o L 63, 1.3.2007, s. 17

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.