814/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus eräiden torjunta-aineiden enimmäismääristä hedelmissä ja vihanneksissa sekä viljoissa, munissa ja munavalmisteissa

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta asetamipridin, tiaklopridin, imatsosulfuronin, metoksifenosidin, S-metolaklorin, milbemektiinin ja tribenuronin jäämien enimmäismäärien osalta 21 päivänä helmikuuta 2007 annettu komission direktiivi 2007/11/EY.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Komission direktiivi 2007/11/EY (32007L0011); EUVL N:o L 63; 1.3.2007, s. 26

Helsingissä 21 päivänä elokuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Vesa Tuomaala

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.