812/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden 2007 voimavaroista 12 päivänä syyskuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (779/2006) 1, 2 ja 7 §, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1416/2006, seuraavasti:

1 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden laskennan perusteena olevat laskennalliset kustannukset ovat arviolta 12 684 miljoonaa euroa.

2 §

Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta laskettaessa ovat sosiaalihuollon ja terveydenhuollon ikäryhmittäiset laskennalliset kustannukset kunnan asukasta kohti seuraavat:

sosiaalihuolto € terveydenhuolto €
0―6-vuotiaat 4 922,29 602,10
7―64-vuotiaat 241,91 686,35
65―74-vuotiaat 652,71 1 622,79
75―84-vuotiaat 3 935,40 3 129,86
85 vuotta täyttäneet 10 965,83 5 433,66
7 §

Kunnan omarahoitusosuus on 1 603,92 euroa kunnan asukasta kohden.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Kansliapäällikkö
Kari Välimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.