811/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus patentti- ja rekisterihallituksesta annetun asetuksen 3 §:n 2 momentin muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

muutetaan patentti- ja rekisterihallituksesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun asetuksen (799/1992) 3 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 112/1994, seuraavasti:

3 §

Johtokuntaan kuuluu enintään kahdeksan jäsentä, joista yksi on Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtaja ja yksi viraston henkilöstön edustaja. Valtioneuvosto määrää johtokunnan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä elokuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.