765/2007

Annettu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään rakennuksen energiatodistuksesta 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun lain (487/2007 ) 1, 2, 3 ja 8 §:n nojalla:

1 §
Rakennuksen energiatehokkuus

Rakennuksen energiatehokkuus ilmaistaan tässä asetuksessa säädetyllä tavalla rakennuksen energiatehokkuusluvulla, joka saadaan jakamalla rakennuksen tarvitsema vuotuinen energiamäärä rakennuksen bruttopinta-alalla.

Energiatodistuksessa käytetään tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjä rakennustyyppikohtaisia energiatehokkuusluvun luokitteluasteikkoja. Luokitteluasteikko määräytyy rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella liitteessä 1 esitetyllä tavalla.

2 §
Energiatehokkuusluvun määrittäminen

Enintään kuuden asunnon asuinrakennukselle tai -rakennusryhmälle (pienet asuinrakennukset) energiatehokkuusluku lasketaan tämän asetuksen liitteessä 2 esitetyllä tavalla.

Muille asuinrakennuksille (suuret asuinrakennukset) energiatehokkuusluku lasketaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä tämän asetuksen liitteen 3 kohdassa 1 esitetyllä tavalla sekä energiakatselmuksen yhteydessä, isännöitsijätodistuksen osana tai erillisenä todistuksena annettavassa energiatodistuksessa tämän asetuksen liitteen 3 kohdassa 2 esitetyllä tavalla.

Muille rakennuksille energiatehokkuusluku lasketaan rakennuslupamenettelyn yhteydessä tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 1 esitetyllä tavalla sekä energiakatselmuksen yhteydessä, isännöitsijätodistuksen osana tai erillisenä todistuksena annettavassa energiatodistuksessa tämän asetuksen liitteen 4 kohdassa 2 esitetyllä tavalla.

3 §
Energiatodistuslomakkeen kaava

Energiatodistus annetaan tämän asetuksen liitteen 5 mukaisella lomakkeella. Energiatodistuslomakkeet täytetään liitteessä 6 kuvatulla tavalla.

4 §
Rakennuksen tarkastaminen

Erillisen energiatodistuksen perusteena olevassa tarkastuksessa on todettava rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatekninen kunto ja selvitettävä sellaiset energiansäästömahdollisuudet, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa kustannustehokkaasti ja huonontamatta sisäilman laatua.

Tarkastus tehdään rakennuksen asiakirjojen perusteella, havainnoimalla ja käyttäjiä haastattelemalla.

Tarkastus on kohdistettava seuraaviin rakennuksen osiin ja järjestelmiin:

1) Rakenteet kuten ulkoseinät, ulko-ovet ja ikkunat, yläpohja, alapohja;

2) Lämmitysjärjestelmä;

3) Käyttöveden lämmitysjärjestelmä;

4) Ilmanvaihto-/ilmastointijärjestelmä;

5) Valaistus;

6) Sähköiset erillislämmitykset; sekä

7) Muut järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen.

5 §
Erillisen energiatodistuksen antajan pätevyysvaatimukset

Erillisen energiatodistuksen antajalla tulee olla soveltuva rakennusalan tai talotekniikka-alan tutkinto, kuten ammattikorkeakoulututkinto tai näitä ylempi vastaava tutkinto taikka aikaisempi rakennusinsinöörin, rakennusarkkitehdin, lvi-, kone- tai sähköinsinöörin, lvi- tai sähköteknikon tai rakennusmestarin tutkinto. Pätevyyden toteaja voi hyväksyä tutkinnon korvaamisen vähintään kolmen vuoden työkokemuksella rakennusten energiankäyttöön liittyvissä tehtävissä.

Todistuksen antajan tulee olla lisäksi perehtynyt energiatodistuksen laadintaan ja energiatodistusta koskeviin säädöksiin, mikä osoitetaan pätevyyden toteajan järjestämässä kokeessa.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/91/EY (32002L0091); EYVL N:o L 1, 4.1.2003, s. 65

Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 2007

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Yli-insinööri
Maarit Haakana

Liitteet 1-6

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.