751/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden investointitukien hakuajan päättymisestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1999 annetun maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999) 64 §:n 3 momentin, sellaisena kuin se on laissa 44/2000, ja 21 päivänä tammikuuta 2000 annetun porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000) 64 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on laissa 426/2007, nojalla:

1 §

Maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/ 1999) 10 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua investointitukea ja 17 §:ssä tarkoitettua korotettua rahoitustukea ei voi hakea 5 päivästä heinäkuuta 2007 lukien. Hakuajan päättyminen ei kuitenkaan koske maatilatalouden rakennetuen kohdentamisesta vuodelle 2007 annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1167/2006) 13 §:ssä tarkoitettua jalostuslampaiden hankintaa, 15 §:ssä tarkoitettua jalostusnautojen hankintaa, 18 § 2 momentissa tarkoitettua rakentamisinvestointia, joka johtuu siitä, että tarhaus ympäristönsuojelullisista syistä siirretään pohjavesialueelta uuteen paikkaan, eikä 31 §:ssä tarkoitettua perinneympäristön vaalimiseen myönnettävää tukea.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä heinäkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan maatalouden sekä porotalouden ja luontaiselinkeinotalouden investointeja ja nuorten viljelijöiden tilanpidon aloittamista koskevien tukien hakuajan päättymisestä 22 päivänä joulukuuta 2003 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1284/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Hannu Porkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.