739/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä huhtikuuta 2007 annetun tilintarkastuslain (459/2007) 55 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tilintarkastuslaissa (459/2007) tarkoitetun Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan ja kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan suoritteista peritään maksuja Keskuskauppakamarille ja kauppakamarille tämän asetuksen mukaisesti.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) KHT-tilintarkastajaksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 35 euroa;

2) KHT-tutkintoon osallistumismaksu 300 euroa;

3) HTM-tutkintoon osallistumismaksu 250 euroa;

4) KHT-tilintarkastajan hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 35 euroa;

5) KHT-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 35 euroa

6) KHT-tilintarkastajan vuosimaksu 665 euroa.

7) KHT-yhteisön vuosimaksu 1 195 euroa.

Edellä tarkoitetun maksun lisäksi peritään KHT-yhteisöltä käsittelymaksuna KHTyhteisössä työskennelleiden viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä olleiden KHTtilintarkastajien lukumäärän perusteella 150 euroa kaksi KHT-tilintarkastajaa ylittävältä määrältä.

8) maksu KHT-tilintarkastajan laaduntarkastuksesta 1 000 euroa;

9) todistus tilintarkastajarekisteristä 50 euroa;

10) ote tilintarkastajarekisteristä 10 euroa/ suppea, 20 euroa/laaja;

Valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista kauppakamarin tilintarkastusvaliokunta perii kiinteät maksut, ovat:

1) HTM-tilintarkastajaksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 35 euroa;

2) HTM-tilintarkastajaksi hyväksymisen palauttamisen käsittelymaksu 35 euroa;

3) HTM-yhteisöksi hyväksymistä koskevan hakemuksen käsittelymaksu 35 euroa

4) HTM-tilintarkastajan vuosimaksu 195 euroa;

5) HTM-yhteisön vuosimaksu 300 euroa.

Edellä tarkoitetun maksun lisäksi peritään HTM-yhteisöltä käsittelymaksuna HTMyhteisössä työskennelleiden viimeksi päättyneen tilikauden päättyessä olleiden KHT- ja HTM-tilintarkastajien lukumäärän perusteella 85 euroa kaksi tilintarkastajaa ylittävältä määrältä.

6) maksu HTM-tilintarkastajan laaduntarkastuksesta 1 000 euroa;

3 §
Maksulliset liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, jotka Keskuskauppakamari ja kauppakamari hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) valokopiot ja muut jäljennökset;

2) rekisteri- ja tietokantapalvelut;

3) koulutus- ja konsultointipalvelut;

4) muut tilaukseen tai toimeksiantoon perustuvat palvelut ja suoritteet.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2007.

Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitussihteeri
Sanna Alakare

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.