728/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus erityisruokavaliovalmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 4 b §:n muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan erityisruokavaliovalmisteista 4 päivänä heinäkuuta 2000 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (662/2000) 4 b §, sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 191/2004, seuraavasti:

4 b §

Sen estämättä, mitä 4 a §:ssä säädetään, erityisruokavaliovalmisteisiin lisättävien ravintoaineiden lähteinä saa käyttää myös liitteessä 4 lueteltuja kemiallisia yhdisteitä. Näitä kemiallisia yhdisteitä sisältäviä erityisruokavaliovalmisteita saa pitää kaupan 31 päivään joulukuuta 2007 asti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2007.

Komission direktiivi 2007/26/EY (32007L0026); EUVL N:o L 118, 8.5.2007, s. 5

Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.