726/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 8 §:n nojalla:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella säädetään vitamiinien, kivennäisaineiden ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 voimaantulon edellyttämistä kansallisista järjestelyistä.

2 §
Täydennettyjen elintarvikkeiden kaupanpito

Elinkeinonharjoittajan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan asetuksen (EY) N:o 1925/2006 soveltamisalaan kuuluvaa elintarviketta, on tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitus on tehtävä myös, kun elintarvike poistuu markkinoilta.

Ilmoitukseen liitetään malli elintarvikkeessa käytettävistä pakkausmerkinnöistä.

3 §
Tarkemmat ohjeet

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa tarkempia ohjeita 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan:

- vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 14 päivänä huhtikuuta 1972 annettu asetus (281/1972) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen; sekä

- vitamiinien ja eräiden muiden aineiden lisäämisestä elintarvikkeisiin 30 päivänä lokakuuta 2002 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (917/2002).

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.