696/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 22 päivänä helmikuuta 2007 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (201/2007) liitteenä olevan maksutaulukon 10 §:n seuraavasti:

10 §
Kaupparekisteriasiat

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut

yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 65 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 155 €
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 330 €
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 330 €
ennen 1.7.2007 rekisteröidyn osakeyhtiön, osuuskunnan ja asumisoikeusyhdistyksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen tilintarkastusta ja tilintarkastajan valintaa koskevien määräysten poistamista koskeva muutosilmoitus 57 €
muu muutosilmoitus 57 €
aputoiminimen rekisteröinti 60 €/nimi
ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä muutettaessa tai siitä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 430 €

Sulautumis- ja jakautumisasiat

sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 330 € + 57 €/seuraava yhteisö
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 57 €/yhteisö
hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 330 € + + 175 €/seuraava yhteisö
ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 57 €/yhteisö

Muut hakemusasiat

hakemus sijoitusosuuspääoman, sidotun oman pääoman, vararahaston tai ylikurssirahaston alentamiseksi, liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanoon, toimiluvasta luopumiseen, yhteisömuodon muuttamiseen tai voiton jakamiseksi 430 €
hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 175 €
muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 175 €
hakemus toimia poikkeusluvalla osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana, olla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustajana 100 €
hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 57 €
hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 57 €

Otteet, todistukset ja jäljennökset

ote kaupparekisteristä 10 €
rekisteröintitodistus 15 €
diaaritodistus 5 €
yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 10 €

Tilinpäätösasiat

jäljennös tilinpäätösasiakirjoista (yhdeltä tilinpäätöskaudelta) 10 €
todistus tilinpäätösasiakirjojen jättämisestä 5 €

Mikrofilmit

kaupparekisterin peruskortisto 3 030 €
kaupparekisterin ylläpitokortit 1 075 €/vuosi
kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 640 €/vuosi
vuosien 1976―1980 tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen 1 690 €
tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1981―1998 1 350 €/vuosi
tilinpäätösasiakirjat hakemistoineen vuosilta 1999― (sis. 20 000 tilinpäätöstä) 2 020 €/vuosi
lisämaksu / alkava 10 000 tilinpäätöstä 840 €

Muutoksenhakumaksu

kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 150 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Timo Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.