692/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus kansanterveysasetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan 21 päivänä elokuuta 1992 annetun kansanterveysasetuksen (802/1992) 3 §, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 633/1997, seuraavasti:

3 §

Kansanterveyslain 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja oppilaitoksia ovat ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa (630/1998), ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998), lukiolaissa (629/1998) ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 2 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitetut oppilaitokset sekä ammattikorkeakoululaissa (351/2003) tarkoitetut korkeakoulut, yliopistolain (645/1997) 1 §:ssä tarkoitetut yliopistot, poliisikoulutuksesta annetussa laissa (68/2005) tarkoitetut poliisialan oppilaitokset, Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetussa laissa (1316/2006) tarkoitetut oppilaitokset, Pelastusopistosta annetussa laissa (607/2006) tarkoitetut pelastusopistot sekä pelastuslain (468/2003) 15 §:n 2 momentissa tarkoitetut pelastusalan ammatillista peruskoulutusta antavat oppilaitokset.

Oppilaitoksen opiskelijana pidetään 1 momentissa tarkoitetun oppilaitoksen opiskelijaa, joka opiskelee opintotukilain (65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeuttavassa koulutuksessa. Kunta voi niin halutessaan järjestää opiskeluterveydenhuollon muullekin kuin edellä tarkoitetulle opiskelijalle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.