681/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus tilatukijärjestelmästä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään tilatukijärjestelmästä 31 päivänä maaliskuuta 2006 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (229/2006) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Kesannointioikeuskelpoiset lohkot

Lohkon pinta-alaan voidaan lukea mukaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 795/2004 33 artiklan a) alakohdan perusteella kesannointioikeuskelpoisena luonnonhaittakorvausten ja maatalouden ympäristötuen hakemisesta vuonna 2007 annetun valtioneuvoston asetuksen (506/2007) 2 §:n 4 momentissa tarkoitetut alat.

Ahvenanmaan maakunnassa maatalouden ympäristötuessa ja luonnonhaittakorvauksessa tukikelpoisten peruslohkojen pinta-alaan tehtävistä lisäyksistä voidaan enintään 0,20 hehtaarin alat hyväksyä kesannointioikeuskelpoisiksi.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä kesäkuuta 2007. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.