678/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus eräiden lainojen ja saamisten hoidon maksullisuudesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi 2 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (78/2007) 23 §:n 1 momentin ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin näistä jälkimmäinen on laissa 348/1994, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetussa laissa (78/2007), jäljempänä siirtolaki, Valtiokonttorin hoidettavaksi siirrettyjen lainojen ja valtion saamisten hoidosta sekä hoidosta perittävistä maksuista.

2 §
Perittävät maksut

Siirtolain 23 §:n 1 momentissa tarkoitetun lainan tai valtion saamisen hoidosta peritään 10 euron suuruinen vuosimaksu, jos velka perustuu:

1) valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin annettuun lakiin (433/1963);

2) metsänparannuslakiin (140/1987);

3) kestävän metsätalouden rahoituslakiin (1094/1996);

4) maanmittaustoimitusten tukemisesta valtion varoin annettuun lakiin (42/1960);

5) peruskuivatustoiminnan tukemisesta annettuun lakiin (947/1997); tai

6) muuhun siirtolain 1 §:ssä mainittuun lakiin, jos laina on myönnetty tai saaminen syntynyt sen jälkeen, kun laina tai saaminen on siirretty Valtiokonttorin hoidettavaksi.

Jos 1 momentin 1―5 kohdassa mainittuihin lakeihin perustuvan lainan tai saamisen hoito on ollut maksuton ennen sen siirtämistä Valtiokonttorin hoidettavaksi, hoito pysyy edelleen maksuttomana.

Maksua ei kuitenkaan peritä niistä lainoista ja saamisista, jotka säädetään siirtolain 23 §:n 2 momentissa maksuttomiksi.

3 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2007.

Siirtolain 1 §:n 2 ja 3 kohdassa mainittuihin lainoihin ja valtion saamisiin asetusta sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2008.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Neuvotteleva virkamies
Petri Syrjänen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.