663/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään perusteista ja menettelystä, joita noudatetaan myönnettäessä valtionavustusta eräille sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhteiskunnallista vaikuttamista edistäville valtakunnallisille naisjärjestöille.

Naisjärjestöillä tarkoitetaan tässä laissa Naisjärjestöjen Keskusliitto-Kvinnoorganisationernas Centralförbund r.y:tä ja Naisjärjestöt yhteistyössä–Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry:tä.

2 §
Avustettava toiminta

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha 1 §:n 2 momentissa tarkoitettujen naisjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

3 §
Valtionapuviranomainen

Valtionapuviranomainen tässä laissa tarkoitetuissa valtionavustuksissa on opetusministeriö.

4 §
Valtionavustuksen myöntämisen edellytykset ja määräytyminen

Valtionavustus tulee käyttää järjestöjen 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Valtionavustusta myönnettäessä otetaan huomioon toiminnan laatu, laajuus ja tuloksellisuus.

5 §
Valtionavustuslain soveltaminen

Tässä laissa tarkoitettuihin valtionavustuksiin sovelletaan muutoin valtionavustuslakia (688/2001).

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 1/2007
TyVM 1/2007
EV 1/2007

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Opetusministeri
Sari Sarkomaa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.