642/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Laki ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen korvauksista 29 päivänä kesäkuuta 2006 annetun lain (596/2006) 21 § seuraavasti:

21 §
Korvaukset määräaikaisessa palvelussuhteessa

Ulkoasiainhallinnon määräaikaisessa virkasuhteessa olevalla sekä ulkoasiainhallinnon virkaan määräajaksi nimitetyllä, ulkomaanedustukseen määrätyllä virkamiehellä on oikeus tässä laissa säädettyihin korvauksiin. Hänelle maksettavan varustautumiskorvauksen määrä on kuitenkin 50 prosenttia 6 §:ssä tarkoitetun varustautumiskorvauksen määrästä.

Mitä 1 momentissa säädetään varustautumiskorvauksesta, ei sovelleta määräaikaiseen avustajaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Lakia sovelletaan jo 1 päivästä helmikuuta 2007 tai sen jälkeen määräajaksi nimitettyyn.

HE 2/2007
HaVM 1/2007
EV 2/2007

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.