567/2007

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n 2 momentin nojalla ja 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:n 2 momentin 3 kohdan ja 3 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 2 momentin 3 kohta on laissa 1122/2006 ja 3 momentti laissa 85/1999:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

2 §
Työntekijän eläkelain mukaisen eläkevastuun laskeminen

Eläkesäätiölain (1774/1995) 43 §:ssä tarkoitettu työntekijän eläkelain mukainen eläkevastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Eläkevastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.


Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 2007 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 13 päivänä joulukuuta 2000 antama asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (1103/2000).

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.