549/2007

Annettu Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 2 muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

lisätään syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevista kielloista ja rajoituksista 1 päivänä heinäkuuta 2004 annetun valtioneuvoston asetuksen (623/2004) liitteen 2 johdantoon uusi 6 kappale seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä elokuuta 2007.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/90/EY (32005L0090); EUVL N:o L 33, 4.2.2006, s. 28

Helsingissä 10 päivänä toukokuuta 2007

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Ylitarkastaja
Marilla Lahtinen

Liite 2

Johdanto


Mitä tässä asetuksessa säädetään tässä liitteessä luetelluista aineista, sovelletaan myös tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta kahdennenkymmenennenyhdeksännen kerran (syöpää tai perimän muutoksia aiheuttaviksi tai lisääntymiselle vaarallisiksi luokiteltavat aineet) annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/90/EY lueteltuihin aineisiin.


Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.