413/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtion virkamiesasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 14 päivänä marraskuuta 1994 annetun valtion virkamiesasetuksen (971/1994) 1 §:n 3 kohta, 10 §:n 1 momentti ja 28 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 3 kohta asetuksessa 274/2000 ja 28 §:n 1 momentti asetuksessa 263/2003, seuraavasti:

1 §

Valtion virkamieslain (750/1994) 4 §:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja välittömästi ministeriön alaisen viraston päällikön virkoja, joita ei eritellä valtion talousarviossa, ovat:


3) Näkövammaisten kirjaston kirjastonjohtajan, Varastokirjaston kirjastonjohtajan, Suomenlinnan hoitokunnan johtajan, taiteen keskustoimikunnan pääsihteerin, Suomen elokuva-arkiston johtajan, Valtion elokuvatarkastamon johtajan, Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin johtajan, Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan, ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteerin sekä opintotuen muutoksenhakulautakunnan puheenjohtajan virat;


10 §

Määräaikaisen virkasuhteen tai työsopimussuhteisen tehtävän tilalle perustettu virka voidaan ensi kertaa täytettäessä täyttää virkaa haettavaksi julistamatta, jos virkaan nimitetään kyseistä tehtävää hoitava työntekijä tai kyseisessä määräaikaisessa virkasuhteessa työskentelevä virkamies.


28 §

Valtion virkamieslain 26 §:n 3 kohdassa tarkoitettuja osastopäällikköä virka-asemaltaan vastaavia ministeriön virkamiehiä ovat:

1) ulkoasiainministeriön osastopäällikön tehtävään määrätty ulkoasiainneuvos;

2) ministeriön osaston päällikkönä toimiva ylijohtaja;

3) sisäasiainministeriön poliisiosaston poliisiylijohtaja ja pelastusosaston pelastusylijohtaja;

4) valtakunnansovittelija;

5) ohjelmajohtaja; sekä

6) omistajaohjausyksikön johtaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Työmarkkinalakimies
Jussi Luomajärvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.