404/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta 19 päivänä tammikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (29/2006) 12 ja 13 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1003/2006, seuraavasti:

12 §
Maidon tuotantotuki

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa tuen hakijalta vuonna 2006 markkinointiin ostetusta ja hyväksytystä tai kuluttajille suoraan myydystä maidosta enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Tukialue senttiä/litra tukiyksikkökerroin
C1 7,6 1,00
C2 8,9 0,92
C2 pohjoinen ja saaristo 9,5 1,00
C3―P1 12,5 1,00
C3―P2 14,2 1,00
C3―P3, P4 16,8 1,00
C4―P4 21,5 1,00
C4―P5 30,7 1,00

Maidon tuotantotukea voidaan maksaa enintään maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 6 artiklan mukaisesti myönnettyyn ja tuottajan hallinnassa olevaan tuottajakohtaiseen viitemäärään saakka. Maidon tuotantomäärän suhdetta tuottajakohtaiseen viitemäärään tarkastellaan tuotantojaksottain kuitenkin niin, että tuotantoa 1 päivän huhtikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana, mainitut päivät mukaan lukien, ei oteta huomioon.

13 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Eläinyksikköä kohti maksettavia kotieläintukia myönnetään tuen hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdalla tarkoitetaan laskentapäivää tai muuta tuen määräytymisajanjaksoa.

Eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen liitteen 4 mukaisia kertoimia.

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 296 296 372 447 447 632 632
Sonnit 417 425 501 577 577 762 762
Uuhet 399 407 483 948 1049 1234 1234
Kutut 326 334 351 565 606 638 738
Hevoset 390 390 420 390 390 420 420
Siat
Emakot ja karjut 293 253 296 296 296 296 296
Lihasiat ja nuoret siitossiat 301 260 302 302 302 302 302
Kanat, mukaan lukien emokanat 282 242 292 359 359 359 359
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 262 231 283 283 283 283 283
Muu lihasiipikarja 269 237 288 288 288 288 288
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo
Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,85 0,85
Kutut 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,85 0,85
Hevoset 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,63 0,63
Siat
Emakot ja karjut 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja nuoret siitossiat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat, mukaan lukien emokanat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipikarjaemot 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä huhtikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä huhtikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Juha Vanhatalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.