402/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus Puolustushallinnon palvelukeskuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Tehtävät

Puolustushallinnon palvelukeskus on puolustusministeriön alainen virasto, jonka tehtävänä on tuottaa puolustusministeriön päätöksen mukaisesti henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja ja muita tukipalveluja puolustushallinnon virastoille sekä muille valtion virastoille. Tuotettavista palveluista sovitaan tarkemmin palvelukeskuksen ja sen asiakasvirastojen välisissä palvelusopimuksissa.

2 §
Toimipaikka

Palvelukeskuksen toimipaikka on Hämeenlinnan kaupungissa.

3 §
Henkilöstö

Palvelukeskuksen päällikkönä on johtaja.

Palvelukeskuksessa voi olla virkasuhteista ja työsopimussuhteista henkilöstöä.

4 §
Johtajan tehtävät

Johtaja johtaa ja kehittää toimintaa sekä vastaa toiminnan tuloksellisuudesta.

5 §
Työjärjestys

Työskentelyn ja organisaation järjestämisestä sekä henkilöstön tehtävistä määrätään tarkemmin työjärjestyksessä. Työjärjestyksen vahvistaa johtaja.

6 §
Neuvottelukunta

Palvelukeskuksen apuna toimii neuvottelukunta, joka käsittelee toiminnan kehittämissuuntia ja toimintalinjoja sekä tekee niitä koskevia aloitteita.

Neuvottelukunnan asettaa puolustusministeriö ministeriön, asiakasvirastojen ja mahdollisten muiden sidosryhmien sekä palvelukeskuksen edustajista. Neuvottelukunnan toimikausi on neljä vuotta.

7 §
Asioiden ratkaiseminen

Palvelukeskuksessa päätettävät asiat ratkaisee johtaja tai muu palvelukeskuksen henkilöstöön kuuluva. Asioiden ratkaisemisesta määrätään tarkemmin työjärjestyksessä.

8 §
Kelpoisuusvaatimukset

Johtajalla on kelpoisuusvaatimuksena ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys palvelukeskuksen toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

9 §
Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen

Johtajan nimittää puolustusministeriö. Muun henkilöstön nimittää tai ottaa johtaja, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.

10 §
Suoritteiden maksullisuus

Palvelukeskuksen suoritteet asiakasvirastoille ovat maksullisia siten, että suoritteesta perittävän maksun suuruus vastaa suoritteen tuottamiskustannuksia. Maksujen suuruus määritellään tarkemmin asiakasvirastojen kanssa tehtävissä palvelusopimuksissa.

11 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin johtajan viran sekä muiden virkojen ja tehtävien täyttämiseksi. Virkaan nimittämistä ja tehtävään ottamista koskevat päätökset tehdään 9 §:n mukaisesti. Lisäksi voidaan ryhtyä muihinkin toiminnan aloittamiseksi tarpeellisiin toimiin.

Puolustusvoimien virasta palvelukeskuksen palvelukseen ennen vuoden 2008 alkua siirtyneen virkamiehen eroamisikään sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 4 päivänä huhtikuuta 2007

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana
Seppo Kipinoinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.