300/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan kosmeettisista valmisteista 1 päivänä helmikuuta 2005 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (75/2005) liitteestä 2 numero 1182, sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksessa 100/2006,

muutetaan liitteessä 2 numerot 419 ja 663, sekä

lisätään liitteeseen 2 numerot 1234―1243, seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Kuluttajalle ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 20 päivän marraskuuta 2007 jälkeen kosmeettisia valmisteita, jotka sisältävät tällä asetuksella liitteeseen 2 lisättyjä aineita numero 1234―1243.

Komission direktiivit 2006/78/EY (32006L0078); EUVL N:o L 271, 30.9.2006, s. 56 ja 2007/1/EY (32007L0001); EUVL N:o L 25, 1.2.2007, s. 9

Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.