289/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2007

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä,

lisätään alueiden kehittämislain (602/2002) 8 a §:n perusteella alueiden kehittämisestä 19 päivänä joulukuuta 2002 annettuun valtioneuvoston asetukseen (1224/2002) 3 a § ja 3 b § seuraavasti:

3 a §
Alueiden kehittämisen neuvottelukunnan tehtävät

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) tukea sisäasiainministeriötä alueiden kehittämislain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa yhteensovittamis- ja seurantatehtävissä;

2) sovittaa yhteen hallinnonaloittaisia alueiden kehittämistä koskevia suunnitelmia ja tavoitteita;

3) seurata ministeriöiden alueiden kehittämislain (602/2002) 10 a §:n mukaisia määrärahoja koskevaa talousarviovalmistelua, määrärahojen alueellista jakamista ja niiden käytön seurantaa;

4) tehdä ehdotuksia alueiden kehittämisen edistämiseksi ja

5) suorittaa muut neuvottelukunnan toimialaan kuuluvat sisäasiainministeriön määräämät tehtävät.

Alueiden kehittämisen neuvottelukunnan tulee raportoida tehtäviensä edistymisestä säännöllisesti sisäasiainministeriölle.

3 b §
Alueiden kehittämisen neuvottelukunnan kokoonpano

Alueiden kehittämisen neuvottelukuntaan kuuluvat edustajat sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, opetusministeriöstä, maa- ja metsätalousministeriöstä, liikenne- ja viestintäministeriöstä, kauppa- ja teollisuusministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, työministeriöstä ja ympäristöministeriöstä. Kullakin jäsenellä on kaksi varajäsentä, jotka voivat olla myös ministeriön alaisesta hallinnosta.

Neuvottelukunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat sisäasiainministeriöstä. Asioiden valmistelua varten neuvottelukunta voi asettaa jaostoja.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä maaliskuuta 2007

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Aluekehitysjohtaja
Pekka Urjanheimo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.